Saturday, January 19, 2008

Hari Asyura'

Hari ini tepatnya 10 Muharram 1429 H. Hari yang biasa disebut hari Asyura' ini merupakan salah satu hari istimewa bagi umat muslim. Pada hari ini banyak sekali amalan yang disunahkan Rasul. Di antara ibadah itu yaitu:
1. Puasa Asyura'; Nabi meriwayatkan hadist yang artinya "Apabila datang hari Asyura' maka tidak diwajibkan kalian untuk puasa, tapi pada hari ini aku berpuasa, dan jika kalian tidak berpuasa maka berbukalah".

2. Sedekah, terkhusus pada anak yatim-piatu.

3. Memotong kuku dengan urutan sebagai berikut (mulai dari tangan kanan;telunjuk, jari manis, jempol, jari tengah, kelingking) terus ke tangan kiri dengan urutan yang sama. Untuk kaki dari kelingking kanan, berurutan sampai ke kelingking kaki kiri.

4. Memakai celak alis.

Apabila kita melakukan sunah-sunah di atas insya allah, Dia akan membalas gancaran pahala yang berlipat-lipat.

No comments: